Activity

  • nbuncke posted an update 4 months, 3 weeks ago

    Професионален домоуправител

    Това обаче е доста сложен процес и може САМО да се управлява чрез знаещ експерт! Виждал съм редица случаи, в които е бил воден собственик на Professionalhomeowner.